w lutym

 

w marcu
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach, podaj swój adres e-mail.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 0Wszystkich: 130963

Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna (RODO) Koła PTTK w Pawłowicach

 

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z nim jesteśmy zobowiązani do poinformowania Pani/Pana o następujących faktach i prawnieniach:

1.      Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana następujące dane osobowe:

a.    Baza danych członków koła: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia, pesel, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, zdjęcie

b.    Baza danych uczestników wycieczek/spotkań: imię, nazwisko, pesel, numer telefonu,

c.     Newsletter: adres e-mail

2.  Administratorem danych osobowych jest Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14B,NIP 633-000-47-48 , REGON 271505945

3.    Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłączniew celach statutowych PTTK, na potrzeby organizacji wycieczek i spotkań oraz w celach promocyjnych koła.

4.    Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma możliwość wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Podanie wymaganych danych jest niezbędne do wykonania usługi.

6.    Jeżeli zapisał/a się Pan/Pani do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Pani/Pana z newslettera.

7.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. firmie ubezpieczeniowej oraz biuru rachunkowemu zgodnie z zawartą umową na obsługę rachunkowo - księgową.

9.    Zgodnie z wprowadzoną polityką do danych mają dostęp jedynie osoby uprawnione, a same dane są przechowywane w sposób bezpieczny i ograniczający dostęp do nich przez osoby niepowołane.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com