w lutym

 

w marcu
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach, podaj swój adres e-mail.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 0Wszystkich: 130925

Regulamin

Regulamin wycieczek organizowanych przez Gminne Koło PTTK w Pawłowicach. 

 1. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
 3. Zapisy oraz wpłaty na każdą wycieczkę są przyjmowane podczas dyżurów przedstawicieli Koła w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach, telefonicznie i mailowo.
 4. Zapisy na każdą wycieczkę będą uruchamiane na 2 miesiące przed jej planowanym terminem.
 5. Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i malowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Koła (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Koła).
 6. Niedokonanie wpłaty za wycieczkę w ww. terminach skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 7. Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc z udziału skorzystać mogą osoby niezrzeszone, chcące wypocząć w sposób aktywny.
 8. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do 2 tygodni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o kwotę przelewu bankowego, zaliczek, zadatków i innych opłat za już zarezerwowane świadczenia, chyba że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
 9. W przypadku rezygnacji po tym terminie wpłaty nie będą zwracane, chyba że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
 10. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona do prowadzenia wycieczki przez Koło (pilot, przewodnik).
 11. Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać dokument tożsamości.
 12. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienia przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana, bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
 14. W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane.
 15. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych, określonych przez prowadzącego wycieczkę.
 16. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, bądź dowodu osobistego (dokument zależny od aktualnie panujących przepisów).
 17. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu.
 18. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
 19. Uważa się, że osoba która uczestniczy w wycieczce zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki i wykluczenia w trakcie trwania imprezy osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.

  

Zarząd Gminnego Koła PTTK w Pawłowicach.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com