Składki członkowskie na 2024 rok.

Składki członkowskie w 2024 roku wynoszą:

      84 zł – normalna
      57 zł – ulgowa (emeryci, renciści, rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna), bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, osoby niepełnosprawne)
      39 zł - ulgowa młodzieżowa (osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci do 26 roku zycia, opiekunowie szkolnych kół PTTK)

Rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna) są uprawnieni do opłacenia składki ulgowej (tzw. składka rodzinna).

Ze względów organizacyjnych jako tytuł przelewu prosimy wpisać: "składka członkowska za rok 2024 - imię nazwisko - rodzaj składki" np:

osoba opłacająca składkę normalną:
  - "składka członkowska za rok 2024 - Jan Nowak N"

osoba opłacająca składkę ulgową:
- "składka członkowska za rok 2024 - Jan Nowak U"

osoba opłacająca składkę ulgową młodzieżową:
- "składka członkowska za rok 2024 - Jan Nowak UM"

osoba opłacająca składkę za kilka osób:
- "składka członkowska za rok 2024 - Jan Nowak UM, Anna Kowalska N, Jan WIśniewski N,  itd".

Prosimy o wpłaty do 20.12.2023r. w związku z koniecznością zamówienia znaczków w centrali.

Z turystycznym pozdrowieniem do szybkiego spotkania na szlaku
Zarząd Gminnego Koła PTTK

Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w
sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego
do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024 r.

Script logo