Składki członkowskie w roku 2023

Składki członkowskie w 2023 roku wynoszą:

     75 zł – normalna
     51 zł – ulgowa (emeryci, renciści, rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna), bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, osoby niepełnosprawne)
     36 zł - ulgowa młodzieżowa (osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci do 26 roku zycia, opiekunowie szkolnych kół PTTK)

Rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna) są uprawnieni do opłacenia składki ulgowej (tzw. składka rodzinna).

Ze względów organizacyjnych jako tytyl przelewu prosimy wpisać: "składka członkowska za rok 2023 - imię nazwisko - rodzaj składki" 
np:

osoba opłacająca składkę normalną:
 - "składka członkowska za rok 2023 - Jan Nowak N"

osoba opłacająca składkę ulgową:

- "składka członkowska za rok 2023 - Jan Nowak U"

osoba opłacająca składkę ulgową młodzieżową:

- "składka członkowska za rok 2023 - Jan Nowak UM"

osoba opłacająca składkę za kilka osób:

- "składka członkowska za rok 2023 - Jan Nowak UM, Anna Kowalska N, Jan WIśniewski N,  itd".

Prosimy o wpłaty do końca stycznia 2023r. w ziwązku z koniecznością zamówienia znaczków w centrali.


Z turystycznym pozdrowieniem do szybkiego spotkania na szlaku
Zarząd Gminnego Koła PTTK

  • uchwala_nr_285xix2022.docx

    Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023

Script logo